2008/03/14

Az egyesület célja, tevékenységi köre

Célja: Könyvtárak és könyvtárosok szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása.
Tevékenységi területe:
a.) Hozzájárulás az olvasók számbeli növekedéséhez.
b.) Könyvtárak állománybővítésének a támogatása.
c.) Hozzájárulás a könyvtárak könyvállományának hatékonyabb felhasználására.
d.) A könyvtárak népszerűsítését elősegítő kiadványok megjelentetése; egyéb kiadványok megjelenésének támogatása.
e.)Modern technikai eszközök biztosítása az információk tárolására és visszakeresésére.
f.) Könyvtárosok továbbképzésének támogatása.
g.) Különböző kulturális tevékenységek: író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, könyvkiállítások, vetélkedők; olvasótáborok, szakmai találkozók, stb. szervezése és támogatása;
h.) Kapcsolatteremtés különböző hazai és külföldi kiadókkal, szervezetekkel és intézményekkel;
i.) Könyvtáraknak otthont adó épületek (műemlék is) restaurálása, javítása, modernizálása (tervezéstől a kivitelezésig)
j.) Könyvtári bútorok felújítása, modernizálása.
k.) Minden olyan tevékenység, ami dokumentumokkal, könyvtárral, könyvtárosokkal, kultúrával kapcsolatos és nem ütközik törvénybe.

Nincsenek megjegyzések: